Είστε εδώ

Μόκαλης Γιώργος, «Γέφυρα και ποταμός», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 50