Είστε εδώ

Trakl Georg, «Τρία ποιήματα. Σ' έναν πρώιμα πεθαμένο (Ο Sebastian στ' όνειρο)», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 34