Είστε εδώ

Ναρ Αλμπέρτος, «Το Συγκρότημα», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 12-17