Είστε εδώ

Παπαγιάννης Βασίλης, «Πέντε ποιήματα. Προτροπή για καλοκαιρινή προσευχή», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 11