Είστε εδώ

«Γιώργος Β. Κάτος, Τα καλά παιδιά. Διηγήματα», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. (εσώφυλλο)