Είστε εδώ

«#», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. (εξώφυλλο)