Είστε εδώ

«Γιώργος Β. Κάτος, Τα καλά παιδιά. Διηγήματα», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 204