Είστε εδώ

«Εκδόσεις Καστανιώτη. Νέες εκδόσεις για παιδιά και για νέους», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 203