Είστε εδώ

Κοροβίνης Θωμάς, «Σκαλωμαρία. Τραγούδια προς έκθλιψιν. Τακίμια», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 200-201