Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Σκαλωμαρία. Τραγούδια προς έκθλιψιν. Στην Αρετσού», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 200