Είστε εδώ

Καφάογλου Ηλίας, «Στάσεις. Πεζογραφία. Ευγενίας Φακίνου, Η Μεγάλη Πράσινη. Μυθιστόρημα, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1987, σελ. 167», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 178-180