Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Πεζογραφία. Ντίνου Χριστιανόπουλου, Οι ρεμπέτες του ντουνιά. Μικρά πεζά, Εκδόσεις Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 40», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 176-178