Είστε εδώ

Χατζόπουλος Θανάσης, «René Char, Ποιήματα», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 100