Είστε εδώ

Bichsel Peter, «Ένα τραπέζι είναι ένα τραπέζι», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 97-99