Είστε εδώ

Boissonnas Frédéric, «Ο ναός των Δώδεκα Αποστόλων», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 92