Είστε εδώ

Boissonnas Frédéric, «Τα ερείπια του Αγίου Δημητρίου μετά την πυρκαγιά του 1917», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 91