Είστε εδώ

Το Τραμ, «Ανακοίνωση για τους ερασιτέχνες φωτογράφους», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 71