Είστε εδώ

Παπαδόπουλος Στέφανος, «[Φωτογραφία από τη σειρά Κούκλες]», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 70