Είστε εδώ

Παροτίδης Φόρης, «Ποίηση», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 31