Είστε εδώ

Lorca Federico Garcia, «Δύο μικρά ποιήματα σχετικά και με τη θεωρία λογοτεχνίας. Πιρουέτα», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 19