Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Κερί στον άνεμο. Μετά την παρέλαση», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 16