Είστε εδώ

Λάζος Βάιος, «Ντεπώ. Νύχτες στο Ντεπώ», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 15