Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Να με αφήσεις ήσυχον», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 6