Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Το παιδί», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 6