Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Τα ωχρά της χείλη», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 4-5