Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Ποιητική τέχνη», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 4