Είστε εδώ

«Σύγχρονη Κλασική Βιβλιοθήκη Εξάντας», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. (έσω οπισθόφυλλο)