Είστε εδώ

«Πολύ απλά βιβλία για πολύ μικρά παιδιά», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 152