Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Στάσεις. Εικαστικά. Χρονικό στην Άνδρο», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 130-131