Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η κ. Κατερίνα Χέλμη», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 129