Είστε εδώ

Σπύρου Φάνης, «Στάσεις. Θέατρο. Ιφιγένεια εν Ταύροις του Ευριπίδη από το Κ.Θ.Β.Ε.», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 128-130