Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Δοκίμιο. Ξ.Α. Κοκόλη δεν είναι πια τραγούδι αυτό. Ο μελοποιημένος Καρυωτάκης. Μελέτη. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1987, σελ. 130», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 127-128