Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Nick Cave», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 113