Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Morgan-Fischer», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 109