Είστε εδώ

Χαρίτος Δημήτρης, «Τρία ποιήματα. Γεράσαμε, Σταύρο», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 38