Είστε εδώ

Σκαμπαρδώνης Γιώργος, «Ζυγισμένο στιλέτο», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 33-37