Είστε εδώ

Βαρβέρης Γιάννης, «Τα μετά θάνατον, Β΄. Ραντεβού», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 14