Είστε εδώ

Κάτος Γιώργος, «Σκαλωμαρία. Τραγούδια Προς έκθλιψιν. Το νερό νεράκι», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 118-119