Είστε εδώ

Σκαμπαρδώνης Γιώργος, «Σκαλωμαρία. Τραγούδια Προς έκθλιψιν. Τσεχωφικό», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 118