Είστε εδώ

Lialios Eleftheria, «[Άτιτλο]», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 94