Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Γεώργιος Λυκίδης», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 93