Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917 στη Θεσσαλονίκη]», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 92