Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Στεφανίδης Μάνος]», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 65