Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Θεατρικά προγράμματα Ιουλίου του 1936. Από το ιστορικό Θέατρον Μέγας Αλέξανδρος στη Θεσσαλονίκη] », Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 64