Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Jaroslav Seifert 1901-1986. Ποιήματα. Εισαγωγή», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 27-32