Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Jaroslav Seifert 1901-1986», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 27