Είστε εδώ

Κοντολέων Μάνος, «Οι χώροι των συνεργείων γι' αυτοκίνητα, μοιάζουν με εκκλησίες », Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 11-13