Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Ποιήματα. Ταβέρνα», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 10