Είστε εδώ

Πούπης Γιώργος, «Οι στάλες», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 79