Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Τσάρινγκ-Κρος-Λονδίνο: μια φωτογραφία», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 78